Přilepšete si za zrušený let

Pokud je člověku zrušen jeho let, který měl absolvovat, má tento v případě, že jde o let uvnitř Evropské unie nebo členského státu (Norsko, Švýcarsko, Island), odletová destinace leží v některé z těchto zemí nebo je let operován aerolinkami, jež mají sídlo na území Evropské unie či členského státu, alespoň jistou naději, že se mu dostane aspoň finanční kompenzace za tyto komplikace.
To ovšem pouze za předpokladu, že:

nakládka

  • nebyl o tomto zrušení informován aspoň dva týdny před původním plánovaným časem odletu
  • nebyl o tom informován dva týdny až sedm dní před původním plánovaným časem odletu spolu s nabídkou náhradního letu, jenž by měl odlet nanejvýš dvě hodiny před původním plánovaným časem odletu a dorazil do cíle maximálně čtyři hodiny po původním plánovaném čase příletu
  • nebyl informován ve lhůtě kratší sedmi dnů před původním plánovaným časem odletu s možností využít náhradního letu s odletem nejpozději hodinu před původním plánovaným časem odletu a příletem do cílové destinace nanejvýš dvě hodiny po původním plánovaném čase příletu

Je-li tomu tak, náleží dotyčnému za zrušený let odškodnění úměrné délce zpoždění letu v cílové destinaci a vzdálenosti počáteční a cílové destinace. Respektive také pouze poloviční odškodné v případě, že cestující využije náhradní spoj navrhnutý původním přepravcem, který ho dopraví do zamýšleného cíle do pevně dané délky zpoždění.

odlet před západem

Toto má však jednu podmínku. Musí se totiž jednat o zpoždění způsobené něčím, co mohla a měla letecká společnost ovlivnit. Za špatné počasí, nějakou přírodní katastrofu, stávku třetí strany, bezpečnostní situaci či omezení letového provozu tato nemůže a je tak povinnosti finančně odškodňovat zproštěna.
A pokud se ona společnost na právě takové objektivní příčiny neopodstatněně vymlouvá, protože se jí nechce platit? Nebo vůbec nekomunikuje? Pak je záhodno vsadit na právníky, kteří vše prověří a v případě oprávněnosti kompenzaci vymohou. A to navíc za provizi, kterou si vezmou pouze v případě úspěchu.
Díky těmto je řešení problému jednoduché a člověk se dočká peněz, na něž má nárok. A aspoň si přilepší.