Zámořské plavby

Španělsko
KRYŠTOF KOLUMBUS
* Ital, námořník, vydal se na výpravu díky Isabele Kastilské – byl přesvědčen, že do Indie se dá doplout i západním směrem, vyplouvá se třemi loďmi (Pinta, Nina a Santa Maria)
* 1492 – objevil Ameriku; výprava ale byla neúspěšná, nepřivezl zlato
* až do roku 1506, kdy zemřel, si nepřipustil, že objevil nový světadíl – mylně domorodce pojmenoval indiány, jméno Ameriky podle Ameriga Vespuccia – nejdříve to pojmenoval „Nový svět“
* conquistadoři: Cortéz (chtěl od indiánů získat zlato, vyvrátil Aztéky), Pizzaro (vyvrátil Inky)
* Marina – z indiánského porobeného kmene, nenáviděla Aztéky, pomohla Cortézovi
náčelník apačů
Portugalsko
* přístavy: Libanon, Palos
* Jindřich Mořeplavec (portugalský princ) – finančně podporoval mořeplavby
* 1487 – Bartolomeo Diaz – dostal se až na jih Afriky – Bouřlivý mys – portugalský král Jan II. ho přejmenoval na Mys dobré naděje
* 1498 – Vasco de Gama – doplul až do Indie – Kalikat, ovládli trh s kořením (ostrov Moluka), budování koloniální říše, kurděje

Aztéci – Aztécká říše
*nádherné chrámy, vynikající astronomové, měli svůj vlastní kalendář, kamenné nástroje
* velmi krvavé náboženství – jejich bůh vyžadoval krvavé oběti
* hl. město Tenochtitlán – „Benátky nového světa“
* Fernando Cortéz – měl pouze 600 mužů, potopil lodě, aby nemohli dezertovat, Aztéků bylo několik milionů – měl se jim ale vrátit „Bílý bůh“, opeřený had – Cortéz zajal vůdce Aztéků, vyhladověl město
* pracovní síla: do Ameriky se začali dovážet černoši
model plachetnice
Inkové-Incká říše
*jejich říše ležela na jihu
* cca 12 milionů Inků
* lidské oběti spíše výjimečně, řada božstev (např. bůh kukuřice), nejvyšší bůh slunce, zlato jeho slzy
* vlastní písemný systém, neznali železo, stupňovité chrámy, kalendář
* lama – tažné zvíře, mléko, využíval se i lamí trus
* hl. město Cuzco
* vybudovány silnice, města ve velkých nadmořských výškách
* políčka se závlahovým systémem
* Pizzaro – zajal vůdce Inků a obsadil hl. město