Kolik času trávíte na internetu?


Výzkumy na téma, kolik hodin tráví lidé na internetu, či specializovaně na sociálních sítích, provádí řada agentur. Je logické, že s odlišnými statistickými vzorky se výsledky mohou znatelně lišit. Také je potřeba brát v potaz, na které věkové kategorii je výzkum prováděn. Online aktivita mladých lidí se od jejich rodičů či prarodičů liší nejen frekvencí a intenzitou, ale právě třeba časem stráveným na Facebooku, Instagramu a dalších sítích.

sociální média a facebook

Dle agentury Aitom stráví lidé největší podíl ze svého času na internetu googlováním. Informace si na internetu každodenně vyhledává v průměru 67% lidí. Toto číslo se samozřejmě různí napříč věkovými kategoriemi. Mezi mladými lidmi je toto procento mnohem vyšší, a s přibývajícím věkem posléze klesá. Aktivita na sociálních sítích je tedy pro Čechy, alespoň co se objemu investovaného času týče, až druhořadá.

Právě sociální sítě jsou důležitou samostatnou kapitolou. Rozdíly ve statistice jsou zde výrazné i mezi pohlavími – 64% žen je aktivních na sítích zahrnujíce Facebook, Twitter, Google Plus a další, zatímco u mužů je to jen něco málo nad 40%. A opět platí, že mladí lidé k sítím přistupují daleko intenzivněji, než starší – 73% mladých lidí je na sociálních sítích aktivní několikrát denně, zatímco u lidí starších 45 let je tento podíl jen 31%.
nákup přes tablet

Průměrně jsou Češi na internetu aktivní několik hodin denně. U sociálních sítí samostatně se udává 159 minut jako průměr, přičemž až pětina uživatelů sociálních sítí zde každý den tráví přes čtyři hodiny. Jen 3% lidí z těch, kteří mají k internetu přístup a využívají jej, na sociální sítě nechodí. V kontrastu s tím 19% uživatelů konkrétně na Facebook přispívá každý den.

Pokud chcete svůj čas na internetu monitorovat, může se Vám hodit aplikace vydaná na Slovensku, která měří čas strávený na internetu celkově, ať už se jedná o kontrolu mailu nebo odpověď na chatu. Díky tomu může včas upozornit na vznikající internetovou závislost.