Jak se projevují hemoroidy a na co si dát pozor?


OnemocnÄ›ní hemoroidy, které je nepříjemné už svým názvem, se vyznaÄuje velkým výskytem pÅ™edevším u lidí, kteří pracují v sedací poloze, a to nejÄastÄ›ji ve stÅ™edním vÄ›ku života až do stáří. Projevují se pÅ™edevším svÄ›dÄ›ním až bolestí v oblasti kolem koneÄníku, nebo uvnitÅ™. Dle tÄ›chto skuteÄností lze rozdÄ›lit hemeroidy na vnÄ›jší a vnitÅ™ní, kdy ty vnitÅ™ní jsou velmi krvácivé a v pozdÄ›jším stádiu již mohou pÅ™edstavovat znaÄné nebezpeÄí. Dejte si velmi dobrý pozor na Å¡krábání, pÅ™i svÄ›dÄ›ní to musíte vydržet.

BuÄte v obraze

Projevy jsou samozÅ™ejmÄ› také fyzické a estetické, pokud bychom použili toto ne právÄ› se hodící slovo, takže hemoroidytaké budete cítit, pokud se jedná o vnÄ›jší. Ohmatem zjistíte, zda se jedná skuteÄnÄ› o toto onemocnÄ›ní, nebo jsou to spíše fissule. Fissule jsou análními prasklinkami, které si pacienti Äasto právÄ› s hemeroidy pletou. Existují naÅ¡tÄ›stí různé formy pomoci, nejprve se tÅ™eba můžete informovat na nÄ›kterém webu o zdraví, tím uÅ¡etříte dosti Äasu a budete okamžitÄ› v obraze.