Nebojte si říct o pomoc

Lidé bez domova, to je velké téma dnešní doby. Může se to stát bohužel každému, stačí pár nešťastných životních události jako je například rozvod a s tím spojený vyhazov z bytu nebo ztráta zaměstnání a z toho plynoucí finanční potíže a dluhy. Člověk najednou není schopen pokrýt veškeré náklady za domácnost a rázem se ocitá na ulici a bez pomoci. Pojďme si představit základní organizace, které patří mezi nejčastěji využívané a které nám mohou nabídnout kvalitní sociální služby ať už zcela zdarma nebo za symbolický poplatek.
bezdomovec spící na chodníku
 
Velmi kvalitní služby v této nepříjemné situaci lze hledat u Armády spásy. Je to organizace, která se zaměřuje nejen na pomoc lidí bez domova, ale také pomáhá opuštěným dětem a mládeži, seniorům a v neposlední řadě také lidem, kteří jsou závislí na návykových látkách (alkohol, drogy). Tuto službu si mohou lidé bez domova vyřídit buďto sami, tím, že zajdou osobně do kterékoliv pobočky Armády spásy a požádají o dočasné ubytování nebo noclehárnu, kde mohou jen strávit noc. V této organizaci lze také zažádat o výměnu oblečení, hygienické potřeby nebo o skromnou stravu zcela zdarma. Druhou možností jsou terénní pracovníci, kteří chodí do vytipovaných oblastí a aktivně nabízejí bezdomovcům pomoc.
 lidé bez domova
Další hojně využívanou službou jsou azylové domy, které jsou zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy nebo matky s dětmi. Tyto organizace nabízí skromné ubytování za mírný poplatek. Mimo jiné vám azylové domy mohou pomoci najít vhodné zaměstnání nebo vám poradí s vyřizováním papírů na úřadech. Důležité je dodržovat pravidla, které mají azylové domy nastavené a zabudované ve svém domovním řádu. Patří mezi ně například dodržování nočního klidu, nesmí se kouřit v budovách a na pokojích a také je nutné včas platit poplatky za ubytování, pokud se nelze dohodnout jinak.
I přesto, že existuje nespočet různých organizací, které se zaměřují na bezdomovce, pravdou je, že lidé bez domova ne vždy tyto služby využívají. Mnoho z nich je raději venku, bez cizí pomoci i za cenu toho, že jim hrozí umrznutí či další nebezpečí.
Nutno dodat, že sociálních služeb na pomoc lidem bez domova existuje celá řada. Každá je jiná, každá má své specifika a odlišné kvality. Přesto se raději snažme žít tak, abychom se nikdy v žádné tíživé situaci neocitli a tyto informace nepotřebovali.