Za tajemstvím Zdislavy z Lemberka

  Nevelké, ale malebné městečko Jablonné v Podještědí založil v roce 1291 Havel z Lemberka. Tehdy leželo na významné obchodní cestě vedoucí do Žitavy. Dnes má 3600 obyvatel a najdete jej v Libereckém kraji, šestnáct kilometrů od Hrádku nad Nisou. Přesto, že jde o město s rozlohou pouze padesát osm čtverečních kilometrů, najdete v něm celou řadu historických památek i tajemných míst. Dostanete se sem pohodlně autem, ale i vlakem, protože leží na trati Děčín – Liberec.
strop krypty
Dominantou města je bazilika svatého Vavřince a Zdislavy, kterou podle Dalimilovy kroniky založila Zdislava z Lemberka, která je v kryptě kostela pochována. A právě kolem této světice se traduje řada pověstí, které lákají hledače záhad a tajemství. Kostel má totiž rozsáhlé podzemí, o kterém se traduje, že ukrývá veliký poklad. Po druhé světové válce se dokonce roznesla zpráva o údajně zde uložených archivech gestapa. Ani jedno se dodnes nepodařilo prokázat, přesto si kostel své kouzlo ponechává.
Dalimil ve své kronice popisuje celou řadu Zdislaviných zázraků. Mimo jiné píše: „Pět mrtvých jest boží mocí vzkřiesila, mnoho slepých prosvietila…“.  Bazilika je jedinou stavbou významného vídeňského architekta Johanna Lucase Hildebranta na našem území. Díky použití unikátních architektonických postupů a prvků patří mezi zcela výjimečné stavby v České republice.
mokřad u Lemberka

Další zajímavá místa

 
Zdislavina studánka– nachází se ve vesnici Lvová, asi tři kilometry od města, nedaleko hradu Lemberk. Voda ze studánky má údajně léčivou moc a mnoho lidí i v současnosti tvrdí, že jim voda vyléčila například bércový vřed. Zajímavostí je, že pramen desítky let nezamrzl. Nedaleko studánky se nachází středověká kaple, která je podle kronikářů původním místem, kde byla Zdislava pohřbena.
Nový Falkenburk– pozdně barokní zámek ze šestnáctého století, který založil Jindřich Berka z Dubé na místě bývalé dřevěné tvrze.
Špitální kaple svatého Wolfganga– stavba z období renesance, která do roku 1945 sloužila jako součást špitálu.