Levá nebo pravá, která je ta správná?

Určení, zda budete praváci nebo leváci, je dáno geneticky ještě před samotným narozením. Už zhruba kolem třetího roku života se dá u dítěte poznat, jestli bude v budoucnu levák nebo pravák, i když v některých případech to nemusí být ještě stoprocentní. Pokud dítě používá obě ruce stejně, je dobré navštívit s ním specialistu, který dítě vyšetří a pomocí speciálních testů doporučí, na kterou ruku se soustředit. V žádném případě není vhodné přeučovat na druhou ruku, i když byly doby, kdy se toto provádělo a leváci byli nuceni k převodu na ruku pravou.
ostnatý drát a ruce.png
Lateralita
Základem určení orientace ruky je vyšetření na lateralitu, tzn., určení vedoucí strany, tedy buď levé, nebo pravé. Ideální je, pokud má pravák dominantní pravé oko a levák oko levé. Pokud dítě používá ruce obě, je zde velká snaha ho převést na tu stranu, kde je dominantní oko. Pokud tomu tak není a dítě má vedoucí levé oko a ruku používá hlavně pravou, převádění se nedoporučuje a diagnóza zní „zkřížená lateralita“. To samozřejmě neznamená, že by dítě mělo ve škole nebo i v dospělosti nějaké výrazné obtíže, takoví jedinci vedou plnohodnotný život a vůbec už to nesouvisí s inteligencí nebo výškou IQ. Děti mohou mít ze začátku školní docházky problémy při psaní, ale i tento problém se dá postupem času zredukovat. Rozhodně ale ani jedna z orientací ruky nemá vliv na šikovnost a manuální zručnost.
popsané ruce.jpg
Známý leváci
Mezi známými osobnostmi historie a současnosti se v politice, kultuře nebo umění setkáváme se známými jmény, např. Leonardo da Vinci, Alexandr Veliký, Bill Gates nebo Isaas Newton.
Jak to bude dál?
V současné se době se vědci v oborech neurofyziologie a genetiky stále zabývají porovnáváním výkonů praváků a leváků a tím, jaké konkrétní geny jsou příčinou té či oné orientace a zda je možné toto ještě před samotným narozením ovlivnit.