Sport jménem agility

Agility je psí sport, který je do češtiny často překládán jako hbitost nebo obratnost. Jak už jeho název napovídá, nezáleží v něm na síle či velikosti pejska, ale na jeho hbitosti, a především na kvalitě kooperace s jeho pánem. Při tomto sportu tedy především záleží na tom, abyste si během výcviku se svým psem budovali pevné pouto a dynamickou schopnost přizpůsobit se jeden druhému.
dva psi v tunelu
Překážky?
Z obrázků může agility mnoha lidem připadat jako koňský parkur upravený pro psy. Tyto sporty se ale neliší pouze velikostí zvířete, ale i pravidly a druhy překážek. Na závodní trati při tomto sportu můžete narazit na tři typy překážek:

  • Skokové

Právě tyto překážky jsou základem podobnosti s koňskými skokovými závody. Pes musí překážku přeskočit, aniž by se jí dotkl. Řadíme sem nejen skoky výškové, ale i dálkové, případně i speciální překážky jako viadukt nebo proskokový kruh.

  • Zónové

Mají v rámci své konstrukce vytyčené zóny, na které pes musí došlápnout. Pokud nedojde ke kontaktu končetiny psa s některou zónou, bere se to jako nezvládnutí překážky. Patří sem například áčko, kladina, houpačka, nebo stůl.

  • Probíhací

Pes jimi jednoduše musí proběhnout – důležité ale je, aby to bylo v požadovaném směru a řádným způsobem. Byť to může vyznít, že se jedná o lehké úkoly, zahrnuje tato kategorie jednu z nejobávanějších agility překážek – slalom. Jako probíhací dále označujeme i tunely, a to látkové i pevné.
výcvik psa
Správné plemeno a věk?
Pokud není Vaším nejvyšším cílem sbírání trofejí, můžete agility trénovat s téměř jakýmkoliv pejskem. Zařazení či nezařazení některých cviků i výška skoků se přece dají přizpůsobit plemeni i věku. Důležité je sledovat odezvu Vašeho pejska, a přizpůsobit trénink nejen jeho schopnostem, ale i těm svým. Tento sport si totiž naplno užijete v případě, že jej spíše než jako cvičení budete vnímat jako zábavu, která zlepší fyzičku vás obou.