Business trendy 2017

1.       Místo prodavačů a obchodních zástupců experti v dané oblasti
Prodeje a tedy hlavní podíl na generování zisků je třeba stále častěji delegovat do rukou odborníků pro konkrétní oblast podnikání. Například prodej a instalace bojleru. Na koho zákazník dá? Na obchodního zástupce v uhlazeném obleku, který pouze předává informace, nebo na ostříleného vedoucího týmu montérů, který navíc zná všechny procesy, podílí se na obstarávání výrobků, orientuje se v cenách a montoval již nejednoho obojživelníka? Odpověď je jednoduchá. Je tedy třeba rozvinout a integrovat schopnosti napříč odděleními firmy a poskytnout expertům trénink prodejních dovedností.
 zasazené bankovky
2.       Crowdfunding
Skvělý způsob, jak zjistit, zdali výrobek bude mít úspěch je zapojit do procesu jeho schválení samotné zákazníky. Sejde se tak dav (crowd) a přímo v místě marketingové prezentace mají zákazníci možnost podílet se penězi či jiným způsobem na výrobku (například s příslibem toho, že jej budou mít jako první), kdo jiný než zákazník sám je schopen posoudit užitečnost produktu?
 
3.       Prodeje a obsahový marketing se sjednotí
Zákazníci ve velké a stále větší míře kupují výrobky přes internet a hledají předem o produktech více a více informací. Chtějí vědět, co kupují, pro a proti výrobku. Je tedy úkolem propojit nabídku výrobku jak s popisky, tak se zkušenostmi uživatelů, odkazy a všemi dostupnými informačními kanály (videa) na jedno místo. 
 
4.       Video se stane nepostradatelné
A to hlavně z důvodu své flexibility. Výzkumy prokazují, že videa jsou stále více sledovány na úkor psaného textu či jeho interaktivní formy. Video je názorné a dokáže lépe zacílit obsah na konkrétní požadavky uživatele.
 
5.       Nové nástroje spolupráce postupně nahrazují email
Především pak aplikace Slack. Jedná se o komunikační web rozhraní podobné facebooku zaměřené na interní komunikaci mezi spolupracovníky ve firmě v reálném čase. Je to nástroj, který je efektivnější než email a značně šetří čas na rozdíl od inboxu, který často může obsahovat kvanta nevyžádané pošty.
 
6.       Klasické kamenné obchody bez perfektní obsluhy či povědomí postupně vymizí
Obchody, kde se zákazníku nevěnuje opravdu dobrý prodejce expert a zákazník nevnímá výrobky jako kvalitní, ať už jde o značku nebo cenu, budou postupně upadat.
 
7.       Úzký sortiment láká pozornost
Zákazníci nechtějí zprávy, či výrobky, které dostávají další stovky lidí skrze automatické zprávy. Zákazníci jsou lidé a chtějí individuální, jedinečný přístup, proto se bude neustále rozšiřovat nabídka šitá a prezentovaná na míru každému jednotlivci.
 panáčci s koulí
8.       Opakované příjmy
Lidé se neradi váží na dlouho dobu, a proto je nutné zkrátit doby trvání smluv a výpovědních lhůt, které se týká například mobilních operátorů. To bude vnímat zákazník jako pozitivní změnu a současně je to dobrý konkurenční nástroj.
 
Tolik k některým trendům, které se dotknou všech typů podniků od malých po ty největší. Otázkou zůstává jak rychle a v jakém měřítku se tyto změny dotknou i České republiky, doufejme, že to bude v tomto tisíciletí.