Registr poskytovatelů sociálních služeb

Internet v současné době využívají lidé všech věkových kategorií. Je zcela běžné, když internet využívají lidé v seniorském věku. V současné době není žádnou výjimkou, že například obyvatelé Domů pro seniory si platí ve svém pokoji svůj vlastní internet. Internet představuje zdroj zábavy, ale také neocenitelnou pomoc. Umět používat a využívat internet představuje každopádně součást moderního vzdělání.
káva v ruce
Podobně jako senioři, využívají internet velmi často lidé s hendikepem, kterým počítač slouží jako velmi významná kompenzační pomůcka. Lze jej ovládat hlasem, což je způsob komunikace pro lidi se zrakovým postižením, lze jej ovládat také zrakem, což je ideální možností pro lidi, kteří jsou zcela imobilní a bez možností moderních technologií by byli zcela bezmocní.
 silueta hackera

Najít potřebnou pomoc

Lidí, kteří potřebují značnou podporu služeb z důvodu věku, hendikepu nebo sociálního vyloučení je bohužel celá řada. Zařízení, které jim nabízejí pomoc a podporu je opravdu celá řada a pochopitelně všechny mají své webové stránky. Přesto nejsou snadno dohledatelné na internetu. Když na to přijde, mohli byste strávit několik dní hledáním, než byste našli potřebnou službu.
Naštěstí na internetu najdete Registr poskytovatelů sociálních služeb, který sdružuje veškeré služby v celé České republice. Stačí generovat požadavky jako typ zařízení např. azylové domy, denní stacionáře, zařízení rané péče, domovy pro seniory a další typy služeb, dále kraj a okres. Během několika vteřin se Vám vygenerují všechna zařízení daného typu v zakliknutém okrese, případě i v sousedních okresech. Ve vizitce služby najdete název, cílovou skupinu, telefonní a e-mailové kontakty a odkaz na webové stránky organizace či zařízení. Již mnoha lidem tyto webové stránky významným způsobem usnadnili život, protože dokázali najít službu, kterou potřebovali oni nebo jejich blízcí.