Založení firmy s.r.o. nebo a.s.

Založení společnosti s ručením omezeným často lidé vidí jako velký problém. Podnikatelům nebo osobám samostatně výdělečně činným se do toho moc nechce, protože si pod tímto tématem představí horu papírování, jen samé vyřizování a velkou ztrátu času. Nikdo předem nevidí, jaké by to mohlo přinést výhody a proto se do této práce moc podnikatelů nehrne. Není divu, protože to obnáší spoustu náročného vyřizování, jenomže to všechno můžeme vyřešit za vás.
porovnávání grafů.jpg
Naše firma je schopna vám zajistit kompletní založení firmy.
Ptáte se tedy, jak založit firmu? Odpovíme, že jednoduše. Předejte to do rukou odborníků. Zajistíme pro vás veškeré potřebné náležitosti. Kompletně vyřídíme papírování a zanedlouho si budete moci užívat veškerých výhod, které skýtá vlastnění společnosti s ručením omezeným nebo i akciové společnosti.
A jak dlouho celé vyřízení trvá? Většinou je celá záležitost vyřízena do 5 pracovních dní. Samozřejmě od podpisu veškeré dokumentace a s ověřenými podpisy. K tomu potřebujeme zaplacenou fakturu a můžeme předat úřadům veškeré potřebné náležitosti ke schválení. Známe tuto problematiku do detailů, takže víme, čím se máme zabývat, aby vše proběhlo hladce a bez problémů.
noviny o podnikání.jpg

Výhody společnosti s ručením omezeným

Jestliže jste doposud neviděli klady, proč si vlastně založit společnost, pak vám pár výhod nyní představíme:
a) Založení společnosti nepředstavuje žádné vysoké náklady. Postačí jedna koruna. Firmu si tak můžete založit s kapitálem 1Kč, nepotřebujete k tomu miliony. Jestliže nemáte na větší kapitál, pak využijte tuto šanci.
b) Další výhodou je, že váš osobní majetek se nikdy nekombinuje s majetkem společnosti. Proto o svůj majetek nikdy nepřijdete. Vždy je majetek oddělen a to jak osobní, který se do podnikání nezahrnuje, tak kapitálový, který patří společnosti.
c) Můžete využívat různých konkurzů a výběrových řízení, které jsou určené jen těmto firmám. Často na ně nedosáhnou osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění.
d) Je to daňově výhodnější. Podnikání touto možností je finančně výhodně z pohledu daňových výhod.